BARS MOTORS

Pre-IPO буюу Хөрөнгө оруулалт /20% өгөөж/

50-400сая төгрөгний хөрөнгө оруулалтыг 4 жилийн хугацаанд хийгээд Hero цахилгаан машиныг урьдчилсан өгөөж болгон авах боломжтой

Хөрөнгө оруулалт Өгөөж Эргэн төлөлт 4н жилийн дараа Хүсэлт
50сая Жилийн 20% 50сая Илгээх
100сая 1 жилийн хугацаанд Hero машин 100сая Илгээх
200сая 1 cарын хугацаанд Hero машин 200сая Илгээх
400сая 1 cарын хугацаанд 2ш Hero машин 400сая Илгээх