BARS MOTORS

Хөрөнгө оруулалтын хүсэлт илгээх хэсэг

400сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтын хүсэлт илгээх гэж байна