BARS MOTORS

Хөрөнгө оруулалтын хүсэлт илгээх хэсэг

200сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтын хүсэлт илгээх гэж байна